Het begeleidingsconcept


Ons begeleidingsconcept doorloopt de volgende stappen:
 1. Allereerst intensieve aandacht voor de persoon en diens ondernemerskwaliteiten.
 2. Daarna het praktisch vertalen en op maat weergeven van de relevante marktgegevens.
 3. Tenslotte het uitwerken van alle relevante interne en externe gegevens in heldere en informatieve cijferopstellingen.


Het begeleidingsconcept wordt toegepast in:
 1. De pre-startfase voorafgaand aan de start van de onderneming.
  Om te komen tot een doortimmerd ondernemingsplan werkt OK Ondernemen met Kwaliteit BV met de volgende drie aandachtsvelden:
  1. de persoon van de ondernemer;
  2. de markt;
  3. de onderneming.

 2. De fase na de start van de onderneming.
  De gestarte ondernemer krijgt in deze fase individuele begeleiding om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De begeleider fungeert als onafhankelijke raadgever en klankbord waarmee de ondernemer bedrijfsproblemen bespreekt om zo samen tot een oplossing te komen. Hierdoor kunnen beginnersfouten voorkomen worden en de ondernemer maakt zich in de eigen praktijk de nodige ondernemersvaardigheden eigen.

 3. Gevestigde ondernemers.
  Uiteraard begeleiden wij gevestigde ondernemers ook in strategievorming, en de vertaling van de strategie naar begroting en kengetallen.

  Kenmerken van onze begeleidingstrajecten zijn:
  1. Maatwerk.
  2. Individuele begeleiding.
  3. Snelheid en kwaliteit.
  4. Sterk diagnostisch vermogen.
  5. Zorgvuldigheid.
  6. Realistisch.
  7. Verfrissend eerlijk.

Bij de begeleiding van gestarte en gevestigde ondernemers adviseren wij de inzet van het ResultatenVolgSysteemŪ. Dit is een krachtige en betrouwbare methodiek om wekelijks een vinger aan de pols van de bedrijfsvoering te houden. De ondernemer, maar ook andere belanghebbenden, zien dan de ontwikkeling van de onderneming aan de hand van de door hen gewenste kengetallen. Hierdoor vindt bijsturing veel gerichter en sneller plaats. Kortom, onze inzet is steeds gericht op het leveren van maatwerk.